Anh Hùng – GLK

Thảm may cẩn thận, form vừa sát với xe. Tôi mua về tự lắp theo hướng dẫn, cũng không khó lắm. Đặc biệt có thêm miếng dán chắc chắn hơn loại cũ tôi dùng trước đây.